Slide background

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS

Stavanger Randabergveien 300B, 4073 Randaberg +47 51 41 52 00

Kundesenter telefon 815 30 224

Geir Håland

Salgs- og markedssjef/Sales- and marketing manager

Salg, Bil- Storbil - Togvask, Sentralavtaler og Kjemi
Tlf: +47 948 11 775
E-post: gh@holta-haaland.no

Håkon Petterson

Service- og ettermarkedssjef/Service and aftersales manager

Tlf: +47 950 50 302
E-post: hakon.petterson@holta-haaland.no

Hans Bekken

Kundesenter, Innkjøp, Logistikk

Tlf.: +47 51 41 52 59
Mob.: +47 916 00 170
E-post: hb@holta-haaland.no
E-post: kundesenter@holta-haaland.no

Er du vår neste superselger?

Salg

Ring Geir Håland tlf.: 948 11 775
E-post: gh@holta-haaland.no

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Vest 

Stavanger Randabergveien 300B, 4073 Randaberg Tlf. 815 30 224

Even Egebakken

Regionsjef Vest/Salg Rogaland og Hordaland, Bil- og Storbil vaskemaskiner, Selvvask anlegg og kjemi

Tlf.: 488 43 101
E-post: Even.Egebakken@holta-haaland.no

Reidar Vatland

Salg Rogaland og Hordaland. Bilvaskutstyr, bilpleie, kjemi til bil- storbilvask

Tlf.: 940 15 291
E-post: rv@holta-haaland.no

Pål Osmundsen

Servicetekniker

Tlf.: 917 91 394
E-post:pal.osmundsen@holta-haaland.no

Carlos Rodriguez

Servicetekniker

Tlf.: 900 81 938
Epost: carlos.rodriguez@holta-haaland.no

Per Kristian Rolness

Servicetekniker

Tlf.: 476 74 543
Epost: Per.Kristian.Rolness@holta-haaland.no

Niklas T. Nilsen

Servicetekniker, Bergen

Tlf.: 992 98 864
Epost: niklas.nilsen@holta-haaland.no

Kenneth Solon Rødland

Servicetekniker

Tlf.: 916 00 750
Epost: ksr@holta-haaland.no

Jørn Gundersen

Lager Stavanger

Tlf.: 51 41 52 17
Epost: jorn.magne.gundersen@holta-haaland.no

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Sør

Seljord Steinsrudvegen 14, 3840 Seljord Tlf. +47 35 95 15 05 Vakttelefon: 815 30 224

Emil Hovden

Regionsjef Sør

Salg, Bil- Storbil vask, Selvvaskeanlegg og kjemi
Tlf. +47 35 95 15 05
Mob. +47 908 86 800
E-post: emil.hovden@holta-haaland.no

Gunnar Mæland

Salg bil- og storbilvaskemaskiner, selvvask og kjemi

Tlf. 900 46 030
E-post: gm@holta-haaland.no

Tommy Skarperud

Salg kjemi og utstyr

Tlf.: 476 57 401
E-post: tommy.skarperud@holta-haaland.no

Arild Mæland

Servicetekniker

Tlf. +47 918 15 919
E-post: arild.maeland@holta-haaland.no

Jo Christian Kristensen

Servicetekniker/Salg Arendal

Tlf. 991 23 666
E-post: jo@holta-haaland.no

Rune Høgset

Servicetekniker, verksted Seljord

Tlf. 909 41 143
E-post: rune.hogseth@holta-haaaland.no

Anders Lundevold

Servicetekniker

Tlf.: 481 55 352
E-post: anders.lundevold@holta-haaland.no

Jørn Høidalen

Servicetekniker

Tlf.: 900 64 657
E-post: jorn.hoidalen@holta-haaland.no

Torgeir Gjelstad

Servicetekniker

Tlf: 476 68 233

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Øst

Oslo, Lommedalsveien 230, 1353 Bærumsverk. Tlf. 815 30 224

Knut Berg Johannessen

Regionsjef Øst Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf. +47 906 15 518
E-post: kbj@holta-haaland.no

Benedikte Torkehagen

Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf.: 975 75 929
E-post: benedikte.torkehagen@holta-haaland.no

Roar Bing

Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf.: 959 93 164
E-post: roar.bing@holta-haaland.no

Arnstein Johansen

Servicetekniker

Tlf. +47 916 30 530
E-post: arnstein.johansen@holta-haaland.no

Johnny Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 913 09 032

Rolf Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 907 53 568

Ketil Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 974 96 440

Kay Gjødingseter

Servicetekniker

Tlf.: 902 62 198

Tarjei Christensen

Servicetekniker

Tlf. 958 61 104

Alexander Olsen

Servicetekniker

Tlf. 989 05 830

Arild Nilsen

Lager

Tlf.: 916 30 690

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Midt/ Nord

Kvenildmyra 1, 7093 Tiller Tlf.  815 30 224

Lars Hakestad

Salg Midt-Norge, Bil- og Storbil vaskemaskiner, Selvvaskeanlegg og kjemi

Telefon: 993 16 500
E-post: lars.hakestad@holta-haaland.no

Torstein Lundberg

Servicetekniker, Trondheim

Tlf.: 989 03 223
Epost: Torstein.lundberg@holta-haaland.no

Anders Evjen

Midt-Norge

Telefon: 909 59 559
E-post: anders.evjen@holta-haaland.no

Odd Erik Bolme

Servicetekniker, Trondheim

Tlf.: 924 92 838
Epost: odd.e.bolme@holta-haaland.no

Geir Dreyer

Salg Midt-Norge, Bil- og Storbil vaskemaskiner, Selvvaskeanlegg og kjemi

Telefon: 949 85 240
E-post: gd@holta-haaland.no