Slide background

Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Vest / Nord

Stavanger Randabergveien 300B, 4073 Randaberg Tlf. +47 51 41 52 00 Vakttelefon: 815 30 224

Geir Håland

Daglig leder / General Manager

Salg, Bil- Storbil - Togvask, Sentralavtaler og Kjemi
Tlf: +47 51 41 52 40
Mob: +47 948 11 775
E-post: gh@holta-haaland.no

Hans Bekken

Kundesenter, Innkjøp, Logistikk

Tlf.: +47 51 41 52 59
Mob.: +47 916 00 170
E-post: hb@holta-haaland.no
E-post: kundesenter@holta-haaland.no

Håkon Petterson

Service-/ettermarkedsleder Service and aftersales manager

Tlf: +47 950 50 302
E-post: hakon.petterson@holta-haaland.no

Ole Kolnes

Salg Hordaland og Rogaland, Bil- og Storbil vaskemaskiner, Selvvask anlegg og kjemi

Tlf.: 466 61 166
E-post: ok@holta-haaland.no

Reidar Vatland

Salg Rogaland og Hordaland. Bilvaskutstyr, bilpleie, kjemi til bil- storbilvask

Tlf.: 940 15 291
E-post: rv@holta-haaland.no

Lars Hakestad

Salg Midt-Norge, Bil- og Storbil vaskemaskiner, Selvvaskeanlegg og kjemi

Telefon: 993 16 500
E-post: lars.hakestad@holta-haaland.no

Geir Dreyer

Salg bilvaskutstyr

Geir Dreyer
Salg bilvaskutstyr og kjemi Norland, Troms og Finmark
Telefon: 949 85 240
E-post: gd@holta-haaland.no

Pål Osmundsen

Servicetekniker

Tlf.: 917 91 394
E-post:pal.osmundsen@holta-haaland.no

Carlos Rodriguez

Servicetekniker

Tlf.: 900 81 938
Epost: carlos.rodriguez@holta-haaland.no

Torstein Lundberg

Servicetekniker, Trondheim

Tlf.: 989 03 223
Epost: Torstein.lundberg@holta-haaland.no

Niklas T. Nilsen

Servicetekniker, Bergen

Tlf.: 992 98 864
Epost: niklas.nilsen@holta-haaland.no

Kenneth Solon Rødland

Servicetekniker

Tlf.: 916 00 750
Epost: ksr@holta-haaland.no

Jørn Gundersen

Lager Stavanger

Tlf.: 51 41 52 17
Epost: jorn.magne.gundersen@holta-haaland.no

Er du vår neste superselger?

Salg Vest og Midt-Norge

Ring Geir Håland tlf.: 948 11 775
E-post: gh@holta-haaland.no

Ansatte Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Sør

Seljord Steinsrudvegen 14, 3840 Seljord Tlf. +47 35 95 15 05 Vakttelefon: 815 30 224

Emil Hovden

Leder Region Sør

Salg, Bil- Storbil vask, Selvvaskeanlegg og kjemi
Tlf. +47 35 95 15 05
Mob. +47 908 86 800
E-post: emil.hovden@holta-haaland.no

Svein Gunnar Mæland

Salg bil- og storbilvaskemaskiner, selvvask og kjemi

Tlf. +47 994 29 771
E-post: svein.gunnar.maeland@holta-haaland.no

Tommy Skarperud

Salg kjemi og utstyr

Tlf.: 476 57 401
E-post: tommy.skarperud@holta-haaland.no

Arild Mæland

Servicetekniker

Tlf. +47 918 15 919
E-post: arild.maeland@holta-haaland.no

Jo Christian Kristensen

Servicetekniker Arendal

Tlf. 991 23 666
E-post: jo@holta-haaland.no

Rune Høgset

Servicetekniker, verksted Seljord

Tlf. 909 41 143
E-post: rune.hogseth@holta-haaaland.no

Anders Lundevold

Servicetekniker

Tlf.: 481 55 352
E-post: anders.lundevold@holta-haaland.no

Jørn Høidalen

Servicetekniker

Tlf.: 900 64 657
E-post: jorn.hoidalen@holta-haaland.no

Servicetekniker

Ansatte Holta & Håland Bilvaskutstyr AS, Region Øst

Oslo, Lommedalsveien 230, 1353 Bærumsverk. Tlf. +47 67 13 07 10 Vakttelefon: 815 30 224

Knut Berg Johannessen

Leder Region Øst Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf. +47 906 15 518
E-post: kbj@holta-haaland.no

Benedikte Torkehagen

Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf.: 975 75 929
E-post: benedikte.torkehagen@holta-haaland.no

Roar Bing

Salg bilvaskutstyr og kjemi

Tlf.: 959 93 164
E-post: roar.bing@holta-haaland.no

Arnstein Johansen

Servicetekniker

Tlf. +47 916 30 530
E-post: arnstein.johansen@holta-haaland.no

Johnny Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 913 09 032

Rolf Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 907 53 568

Ketil Christensen

Servicetekniker

Tlf.: 974 96 440

Kay Gjødingseter

Servicetekniker

Tlf.: 902 62 198

Tarjei Christensen

Servicetekniker

Tlf. 469 21 942

Arild Nilsen

Lager Region Øst

Tlf.: 916 30 690